Všetkým hudobným skupinám, dj-om, hudobníkom a aj každému záujemcovi ponúkame  nahrávanie vašich vystúpení, setov, aj promo spotov…
Nahrávame pomocou prenosného audio rekordéru, ktorý nahráva v 24 bit. kvalite a to bez skreslenia zvuku.